Piper til Sauer 200

STR ca. 6,5x55

 

Schultz& Larsen, Heym eller

Lothar Walther.

 

Kontakt oss for spesifikasjon av type, lengde, farge, leveringstid etc.

 

Ved bestilling av piper, må kopi av gyldig våpenkort for våpen i det aktuelle kaliberet, samt kopi av godkjent ID for kjøper, sendes oss sammen med bestillingen pr. post eller e-mail.

 

Sorte piper fra kr 3 690,-

og lakkerte piper

fra kr. 3 850,-

Engbo Match AS  l  Nedre Fjærholmv 19  l  3132 Husøysund

Orgnr.: NO 896 866 842 MVA  l  Telefon: (+47) 90 84 27 88  l  Epost: support@engbomatch.no